ทุนป.โทที่Western Sydney U.
ทุนป.โทที่Western Sydney
Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย เชิญสมัครชิงทุนVice-Chancellor’s Academic Excellence Postgraduate Scholarships เป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาโทที่มาจากต่างชาติ ประจำปี 2019 โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50 และ 25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับความเยี่ยมยอดของผู้สมัคร
          สำหรับ Western Sydney University ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย 1 ในท็อป 400 ของโลกจากการจัดอันดับของสถาบันอันดับมหาวิทยาลัย โดยทุนที่ให้ปีนี้เป็นทุนปริญญาโท ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
         ผู้ผ่านการพิจารณาได้ทุน หากเป็นส่วนลดค่าเรียน50% ต้องด้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 5.95ในระดับคะแนนรวม 7หรือเทียบเท่าในระดับปริญญาตรีล่าสุดส่วนทุนส่วนลด25%: ต้องได้รับเกรดเฉลี่ยต่ำสุดที่ 5.80ในระดับคะแนนรวม 7ในระดับปริญญาตรี
        คุณสมบัติอื่น ๆ
-เป็นนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนในโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2019
-ได้รับตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Western Sydney
-ยื่นใบสมัครเสร็จสิ้นภายในเดทไลน์ที่กำหนด
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายใน 30 ตุลาคม 2018
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้