ทุนPhD.ที่Umea U,สวีเดน
ทุนPhD.ที่Umea U,สวีเดน
Umea Universityมหาวิทยาลัยทางตอนเหนือของประเทศสวีเดน กำลังเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้องถิ่นและจากต่างชาติ ในการเรียนปริญญาเอก ในสาขา Biochemistry – Autophagy mechanismsโดยต้องมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เดทไลน์รับสมัคร 3 ตุลาคม 2018  
          มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของประเทศสวีเดนสำหรับ Umea Universityสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1965 ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนกลางของประเทศ ตอนนี้มหาวิทยาลัยประกาศให้ทุน Umea University PhD Position within Biochemistry – Autophagy Mechanisms in Swedenผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึง Proficiency in Englishในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนในลักษณะเงินเดือน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดสำหรับระดับปริญญาเอก
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-To be admitted for studies at the third-cycle level you are required to have completed a second-cycle level degree, or completed course requirements of at least 240 ECTS credits, of which at least 60 ECTS credits are at second-cycle level or have an equivalent education from abroad or equivalent qualifications.
-To fulfil the specific entry requirements to be admitted for studies at the third-cycle level in chemistry, you are required to have completed first-cycle courses of at least 90 ECTS credits within the field of chemistry or another subject considered to be directly relevant to the specialization in question. Of those 90 ECTS credits, at least 15 ECTS credits shall have been acquired at the second-cycle level within the specialization or an equivalent subject.
-Very good language skills in English, both spoken and written, is required. Experiences in cell imaging, western blotting, molecular cloning, siRNA, CRISPR-Cas, and/or protein expression and protein purification are strong merits.
 
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้