มหาวิทยาลัยมาเก๊าให้ทุนPhD.
มหาวิทยาลัยมาเก๊าให้ทุนP
University of Macau เสนอให้ทุนเต็มจำนวนระดับปริญญาเอกไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาที่มีผลงานชั้นยอดจากต่างชาติ และจบปริญญาตรี หรือโท จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง(เช่นที่ติด 200 อันดับแรกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีนที่อยู่ใน Project 985/211  
          UM Macao PhD Scholarship (MPDS) เป็นโครงการทุน ประจำปี 2019 ที่เพิ่งตั้งขึ้นโดยUniversity of Macau (UM) ในปี 2018 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดึงดูดนักศึกษาจากนานาชาติ เพื่อมาศึกษาวิจัยที่UM.ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะเศรษฐกิจมาเก๊า และยังถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของนครแห่งนี้อีกด้วย
          ผู้สมัครที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ต้องแสดงผลคะแนนทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          ผลประโยชน์ที่ผู้ผ่านการพิจารณาได้ทุนจะได้รับประกอบไปด้วย เงินเดือน ๆ ละ MOP20,000 บวกกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การประชุมต่าง ๆ ปีการศึกษาละ MOP10,000 ตลอดห้วงเวลาสูงสุด 4 ปี  
          เดทไลน์ในการสมัคร 31 ตุลาคม 2018
 
Online Application
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 5 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้