ทุนป.ตรีที่Lincoln University
ทุนป.ตรีที่Lincoln Unive
Lincoln Universityเชิญนักเรียนจากนานาชาติที่จบมัธยมปลายและสนใจเรียนปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัย ในสาขาต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอน สมัครชิงทุน Vice-Chancellor’s Scholarships ประจำปี 2018 จำนวน 20 ทุน ซึ่งเป็นทุนช่วยค่าเรียน $5,000(NZD)เดทไลน์รับสมัคร 1 ตุลาคมศกนี้
            เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ในประเทศนิวซีแลนด์ที่ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1990 สำหรับ Lincoln University ตอนนี้มีทุนให้นักเรียนจากนานาชาติ คือทุน Lincoln University Vice-Chancellor’s Scholarships in New Zealand, 2018ซึ่งจะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีมากในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านมา
          ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษในขั้นดี ดังนั้นการกรอกใบสมัครต้องดำเนินการในรูปแบบภาษาอังกฤษ
         สรุปคุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจากต่างชาติ
-เป็นนักศึกษาที่สมัครครั้งแรก และวางแผนลงทะเบียเรียนที่ Lincoln Universityในปีการศึกษา 2018
-ไม่รับทุนการศึกษาของสถาบันอื่นในเวลาเดียวกัน และมีคุณสมบัติในการเข้าศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สนใจดำเนินการสมัครผ่านทางอีเมล์  ภายใน 1 ตุลาคม 2018 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง..,
Scholarship Link
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
พิมพ์หน้านี้