ทุนฟรีป.โทมูลนิธิโอบามา
ทุนฟรีป.โทมูลนิธิโอบามา
เชิญผู้สนใจสมัครชิงทุน Obama Foundation Scholars Program เพื่อไปศึกษาปริญญาโทศิลปศาสตร์เน้นด้านนโยบายและการพัฒนาระหว่างประเทศ ที่University of Chicago Harris School of Public Policy ทุนครอบคลุมค่าเรียน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และมีเงินเดือนให้ ล่าสุดขยายการเปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2018
             Obama Foundation และ University of Chicago Harris School of Public Policy มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากทั่วโลกจะสามารถสร้างทักษะที่จำเป็นในการก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและก่อให้เกิดผลกระทบที่สร้างสรรค์อย่างแท้จริงในชุมชนของตน
          University of Chicago Harris School of Public Policyยังเป็นที่รู้จักกันในนาม “Harris Public Policy,”มีสถานะเป็นวิทยาลัยนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยชิคาโก ที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐอเมริกา ผู้สมัครต่างชาติควรมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ดังนั้นใบสมัครควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในการเรรียน Master of Arts degree programme 
        โครงการทุนการศึกษาของโอบามามอบทุนการศึกษาพิเศษที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดจนมีเงินเดือนให้ โดยทุนยังรวมถึงค่าหนังสือและวัสดุต่าง ๆ  และโอกาสในการเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียนซึ่งค่าเดินทางใด ๆ สำหรับประสบการณ์เหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-ผู้นำที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก มีประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ(โดยปกติ 3-5ปีหรือมากกว่า) และประสบความสำเร็จระดับมืออาชีพ
-แสดงให้เห็นถึงการผ่านงานให้บริการชุมชนหรือการทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ว่าจะผ่านบทบาททางวิชาชีพเต็มเวลาหรือการมีส่วนร่วมที่สำคัญนอกการจ้างงานหลัก
-มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความท้าทายระดับโลกหรือปัญหาด้านนโยบาย
-ตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับไปและใช้ทักษะใหม่ในชุมชนของตนหลังจากจบโปรแกรม
            เดทไลน์ในการสมัคร 1 พฤศจิกายน 2018
Online Application – check back coming soon
Scholarship Link – check back coming soon
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้