ทุน Rotary Yoneyama ตรี-โท-เอกที่ญี่ปุ่น
ทุน Rotary Yoneyama ตรี-
Rotary Yoneyama Memorial Foundationให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ 45 ทุน เพื่อไปเรียนระดับอุดมศึกษา(ป.ตรี โท เอก) ที่มหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัยบัณฑิตในญี่ปุ่น ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 39 ปี และมีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นตามที่ระบุในแต่ละหลักสูตร หมดเขตรับสมัคร 16ต.ค.2013
      ทุนนี้ เปิดโอกาสให้เรียนในหลักสูตรใด ๆ ก็ได้ที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาของญี่ปุ่น ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และการทำวิจัย
      คุณสมบัติหลักของผู้สมัครขอทุน
-ไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรือกำลังอยู่ที่ญี่ปุ่น
-สามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้ ช่วงก่อนเข้าศึกษา หรือระหว่างช่วงเวลาสมัครขอทุน
-มีสุขภาพดี และกระตือรือร้นที่จะไปศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน พร้อมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
-มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่สถานที่ศึกษาในญี่ปุ่นที่ตนสมัครระบุไว้
-อายุไม่เกิน 39 ปี
      มูลค่าทุน
(1) ปริญญาตรี 100,000 เยนต่อเดือน
(2))ปริญญาโท 140,000 เยนต่อเดือน
(3)ปริญญาเอก 140,000 เยนต่อเดือน
(4) ทุนวิจัย ทุกระดับ 100,000 เยนต่อเดือน สำหรับปีแรก และ 400,000 เยนเป็นเงินช่วยเหลือช่วงเดินทางไปถึงญี่ปุ่น
     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และการสมัคร ที่..,
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/overseas-s/index_english.html
 
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 22 กรกฎาคม 2556
พิมพ์หน้านี้