ศูนย์อาเซียนศึกษาม.ธรรมศาสตร์จัดงานสัมมนา
ศูนย์อาเซียนศึกษาม.ธรรมศ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “ TU-ASEAN Forum ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของไทย” เพื่อติดตามและรับรู้ถึงความพร้อมของไทยขณะนี้ในการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
            โดยมี ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ให้เกียรติแสดงปาฐกถาพิเศษ พร้อมทีมวิทยากรบรรยาย อาทิ บุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน พ.อ.พรพจน์ เมธาวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกองอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม ฉัตรชัย  เลื่อมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผอ.ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากประสบการณ์อีกหลายท่านร่วมสัมมนา ในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.086-375-1933, 086-375-1944 หรือ E-mail : tu.forum2556@gmail.com
โดย สมเกียรติ เทียนทอง
วันที่ 14 มิถุนายน 2556
พิมพ์หน้านี้