ลบ แก้ไข

Concordiaในสหรัฐให้ทุนป.ตรี

 
Concordiaในสหรัฐให้ทุนป.
Concordia University Undergraduate International Financial Aid in USAเป็นทุนประจำปีการศึกษา 2022-2023 เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก ทุนไม่จำกัดสาขา โดยช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในปีแรก(อย่างน้อยสุด)ของโปรแกรม เปิดรับใบสมัครถึง 29 สิงหาคม 2022
             สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1963 สำหรับConcordia University Ann Arbor (CUAA) ซึ่งเป็นแคมปัสหนึ่งของ Concordia University Wisconsin (CUW) ที่นี่เปิดสอนมากกว่า 70 สาขาวิชา รวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ และส่วนส่งเสริมโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ
           
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ให้สิทธิแก่ผู้สมัครจากนานาชาติทั่วโลก
-เป็นผู้ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่นี่
-มีผลคะแนนGPAเทียบเท่า 2.0 on a 4.0 scale ส่วนผลคะแนน ACT หรือ SAT ไม่จำเป็นสำหรับระดับปริญญาตรี
           ผู้สมัครที่สนใจทุน ต้องเริ่มด้วยการเข้าไปสมัคร admission in the undergraduate degree programme ของมหาวิทยาลัย(ควรเข้าไปดูentry requirements)หลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเข้าไปสมัครขอทุน ได้ที่ online application form 
          มหาวิทยาลัยรับคะแนนภาษาอังกฤษขั้นต่ำ 61 on TOEFL or 6.0 on IELTS                               
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES