ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย

 
ทุนปริญญาโทที่ออสเตรเลีย
Edith Cowan University International Masters Scholarshipsเป็นทุนของมหาวิทยาลัยทางตะวันตกของออสเตรเลีย เป็นส่วนลดค่าเรียน 20% ของโปรแกรมการศึกษา 2022-2023 เปิดรับสมัครถึง 21 กรกฎาคม 2022
          Edith Cowan Universityเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยมหาวิทยาลัยได้ชื่อนี้มาจากชื่อของสตรีคนแรกที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาของออสเตรเลีย และก็เป็นชื่อของผู้หญิงคนแรกเช่นกันที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศนี้
        ทุนนี้เป็นทุนในการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยไม่จำกัดสาขาทีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยผู้สมัครต้องมีผลงานโดดเด่นทางวิชาการ และมาจากชาติต่าง ๆ ที่กำหนด ดังนี้ Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgium, Bermuda, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burma (Myanmar), Cambodia, Canada, Cayman Islands, Chile,China, Colombia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, East Timor, Ecuador, Egypt, Estonia, Faeroe Islands, Fiji, Finland,  France, French Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland,Indonesia, Iran, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lesotho, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Nepal, Netherlands, New Caledonia,  Norway, Palau, Papua New Guinea, Peru, Poland, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Romania, Russian Federation, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Sweden
, Switzerland, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, The Philippines, Tonga, Turkey, Turkmenistan, Uganda,UK, Ukraine, United Arab Emirates, USA, Vietnam, Zambia, Zimbabwe
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัณชาติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางสาขาวิชาต่าง ๆ คือ Arts and Humanities, Business and Law, Education, Engineering, Science, Medical and Health Science, and Nursing.
 -ไม่ได้รับทุนการศึกษาหรือการให้การสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ
-เป็นนักเรียนต่างชาติ ไม่ใช่พลเมืองออสเตรเลีย ผู้พำนักถาวรออสเตรเลียหรือพลเมืองนิวซีแลนด์
-เต็มใจที่จะเข้าศึกษายังแคมปัสใดแคมปัสหนึ่งของECU คือECU Joondalup, ECU Mount Lawley, or ECU South West (Bun bury).
-ผู้สมัครที่ภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาแรก จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สมัครที่ผ่านการสมัครเรียนและรับเข้าศึกษาแล้ว(entry requirements)จะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยช่องทางการสมัครของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES