ลบ แก้ไข

ทุนAmgen Scholarsที่ญี่ปุ่น

 
ทุนAmgen Scholarsที่ญี่ป
Amgen Scholars Program for Undergraduates in Japan, 2022 มีจำนวน 20 ทุน กำลังเปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก ที่เพิ่งจบปีแรกระดับปริญญาตรี เพื่อเดินทางไปร่วม scientific research projects ในหลากหลายสาขาที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 2 แห่งในประเทศญี่ปุ่น(Kyoto University and the University of Tokyo)
          โครงการ Amgen Scholars ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว
หลายร้อยคนได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการที่สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งโดยThe Amgen Foundationพยายามที่จะพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงคุณภาพการดูแลและการเข้าถึงผู้ป่วย และสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่เจ้าหน้าที่ของแอมเจนอาศัยอยู่และทำงาน
         ผู้สมัครร่วมโครงการต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยผู้มาจากชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักต้องมีคะแนนรับรอง คือ คะแนนขั้นต่ำของ TOEFL (iBT) score of 72, IELTS overall band score of 5.5, Cambridge English FCE, TOEIC score of 1095, TOEIC L&R score of 785, or TOEIC S&W score of 310
        ทุนการศึกษาที่ให้มีหลายสาขาวิชาเพื่อช่วยนักศึกษาในการยกระดับการศึกษา รายชื่อวิชา(รวมถึงมูลค่าทุน)ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยโฮสต์ โดยสาขาวิจัยอาจรวมถึงBiochemistry; Bioengineering; Bioinformatics; Biopsychology; Biotechnology; Chemical and Biomolecular Engineering; Chemistry; Immunology; Medical Pharmacology; Microbiology; Molecular, Cell, and Developmental Biology; Molecular Genetics; Molecular Medicine; Molecular Pharmacology; Neurobiology; Neuroscience; Pathology; Physiological Psychology; Physiological Science; Statistics; and Toxicology
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
-อย่างน้อยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีแรก ในห้วงเวลาที่สอดคล้องโปรแกรมภาคฤดูร้อนของโครงการนี้เริ่มต้น
-ไม่สำเร็จการศึกษาก่อนเริ่มโปรแกรมภาคฤดูร้อนและหลังจบโปรแกรมโดยต้องสามารถกลับไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่ง1 ภาคการศึกษาหรือหนึ่งในสี่ของหลักสูตรปริญญาตรี
-ผู้สมัครโปรแกรมนี้ชาวเอเชียต้องมีผลงานทางวิชาการที่แข็งแกร่งและมีความสนใจในการต่อยอดการศึกษาไปถึงระดับปริญญาเอก
        ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องคลิกไปที่สถาบันโฮสต์ที่ตนสนใจ หลังจากอ่านเกี่ยวกับโครงการในสถาบันโฮสต์แห่งนั้นแล้ว ให้ไปยังเว็บไซต์โปรแกรม Amgen Scholars Program ของสถาบันนั้น แล้วจะพบ
Amgen Scholars application
           เดทไลน์ในการเปิดรับใบสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2022
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES