ลบ แก้ไข

ทุนมูลนิธิTemasekในสิงคโปร์

 
ทุนมูลนิธิTemasekในสิงคโ
ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนโดยมูลนิธิเทมาเส็กกำลังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากชาติASEANสมัครชิงทุนเรียนระดับปริญญาตรี University of Social Sciencesไม่จำกัดสาขา โดยทุนช่วยตลอดโปรแกรม 4 ปี ทั้งค่าเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายนศกนี้
          โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถดีที่สุดจากทั่วโลกลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
         Singapore University of Social Sciences (SUSS) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2017 เป็นมหาวิทยาลัยอิสระแห่งที่ 6 ในสิงคโปร์ SUSS มุ่งเน้นไปที่หลักสูตรระดับประยุกต์ในสาขาสังคมศาสตร์เป็นหลัก
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับ ASEAN Countries Students
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลาในสาขาใด ๆ ที่เปิดสอนที่SUSS
-มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งด้านวิชาการและความเป็นผู้นำ
         ผู้สนใจโครงการนี้ต้องเริ่มจากการเข้าไปลงทะเบียนเรียน undergraduate degree programmeของมหาวิทยาลัย(admission requirements) และหากต้องการสมัครเพื่อขอรับทุนต้องส่งapplication online.โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้
  • Academic certificates and transcripts
  • NRIC or Passport (international students)
  • Certificates and testimonials for National Service (if applicable)
  • Resume
  • A 500-word reflection essay
  • Language Requirement: A good command of English provides a strong platform for a learner to successfully complete a degree programme. Full-time undergraduate students who do not meet the essay passing grade during admission interview will be required to complete SDE103 and SDE104 courses.
ผลประโยชน์ที่จะได้จากทุน
-Tuition fees and approved charges
-Living allowance
-Approved overseas exchange programme grant
-Learning journey (within Singapore)
 
Apply Now 
 TOP RELATED


NEW STORIES