ลบ แก้ไข

ทุนGEMSที่นิวซีแลนด์

 
ทุนGEMSที่นิวซีแลนด์
University of Waikato เชิญเข้าร่วมโครงการUniversity of Waikato GEMS Scholarshipsประจำปี 2022-2023 ทุนการศึกษาเหล่านี้เปิดให้แก่นักศึกษาที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Undergraduate programme ทุนมีมูลค่าสูงสุด NZD$10,000 ที่จะใช้สำหรับเป็นค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 1 ธันวาคม 202
             University of Waikatoหรือเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าWaikato University เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่เมืองHamiton ของนิวซีแลนด์ และยังมีSatellite Campus อยู่ที่ Tauranga  มหาวิทยาลัยมีอันดับอยู่ในกลุ่ม 1.1% ของบรรดามหาวิทยาลัยโลก 26,000 แห่ง เปิดสอนคุณวุฒิหลากหลายตั้งแต่วุฒิระดับปริญญาตรี อนุปริญญา ไปจนถึงการวิจัยระดับสูง
            ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย GEMS Scholarshipsได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมการศึกษานานาชาติและการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ซึ่งลงทะเบียนเรียนที่นี่
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติต่าง ๆ ทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข
-ผู้สมัครจะต้องสมัครโปรแกรมการศึกษาเต็มเวลาในภาคการศึกษา A และ B ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีศักยภาพในการเป็นGlobal Ambassadors ของมหาวิทยาลัย
            ผู้สนใจดำเนินเริ่มแรกด้วยการสมัครที่undergraduate degree courseworkและเมื่อได้รับการรับเข้าศึกษาแล้ว จึงapply เพื่อขอทุนอีกครั้ง โดยคุณสมบัติในการสมัครเรียน ดูได้จาก entry requirements.
 (English language requirements)ส่วนหลักฐานในการสมัครที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร เช่น a copy of passport/ID, transcripts, statement of purpose, letter of recommendation and a CV.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES