ลบ แก้ไข

ทุนหมื่นเหรียญป.โทที่Lincoln

 
ทุนหมื่นเหรียญป.โทที่Lin
International Taught Master merit awards at Lincoln University, New Zealand เปิดรับผู้เรียนจากต่างชาติที่ต้องการมาเรียนปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2021-2022 โดยมหาวิทยาลัยจะช่วยค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงสุด 10,000 เหรียญนิวซีแลนด์ เปิดรับใบสมัครช่วงที่สามถึง 8 ต.ค.2021
          Lincoln University เป็นมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1990  ยังได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการสอนด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดในซีกโลกใต้ มหาวิทยาลัยมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติจากมากกว่า 60 ประเทศLincolnได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 50 ของโลกทางด้าน agriculture and forestry รวมทั้งhospitality and leisure
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-จบปริญญาตรี โดยมีผลการเรียนปีสุดท้าย GPA เฉลี่ย B+
-เป็นผู้สมัครเรียน 180-credit taught Master’s programในหลักสูตรต่อไปนี้
Master of Business – Global Management and Marketing
Master of Business – Finance
Master of Professional Accounting (CPA)
Master of Sports and Recreation Management
Master of Tourism Management
Master of International Rural Development
Master of Applied Computing (November intake only)
Master of Pest Management
Master of Precision Agriculture
Master of Science in Food Innovation
Master of Environment Management & Policy
Master of Management in Agribusiness
Master of Management in Agricultural System
Master of Disaster Risk and Resilience
โดยผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนadmission หลักสูตร postgraduate degree coursework กับ
 
ทางLincoln Universityให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถสมัครขอทุนต่อไป
          Apply for admission
          ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเข้าเรียน ยังมี
  • High school Diploma Certificate
  • School transcripts already available
  • Transcripts from prior school (only if requested)
  • Post-Secondary Transcription
  • Official survey results
  • English language proficiency certificate
  • Start / Course Vitae
           เดทไลน์ในการสมัคร มี 3 ช่วง
-22 January 2021 for February 2021 intake
-18 June 2021 for July 2021 intake
-8 October 2021 for November 2021 intake
 
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES