ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนวิจัยPhD.ที่ANU

 
ทุนเต็มจำนวนวิจัยPhD.ที่
ANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2021เปิดรับผู้สมัครท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อไปเรียนปริญญาเอก ประจำปี2021-2022ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีเปิดสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทุนช่วยเหลือแทบทุกด้าน รวมถึงเรื่องบุตร
         มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (The Australian National University หรือ ANU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1946 ตั้งอยู่ ณ กรุงแคนเบอร์รา เมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียมีความโดดเด่นในด้านการวิจัยเป็นหลัก และถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มมหาวิทยาลัยชั้นนำ 8 แห่งของออสเตรเลีย (Group of Eight)
        สำหรับANU University Research Scholarships for International Students in Australia, 2021
เป็นทุนที่ช่วยในหลาย ๆ ด้าน มูลค่าปีละ $28,092  เช่น ค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่ย้ายมาตั้งหลักแหล่งยังแคนเบอร์ราเพื่อเริ่มโครงการวิจัย,ค่าทำวิทยานิพนธ์,เงินสงเคราะห์บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ),ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์การลาคลอด
        คุณสมบัติสำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครทั้งจากในออสเตรเลีย และนานาชาติ
-สมัครเข้าศึกษาในระดับPhD or Professional Doctorate by Research program
-จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1(บางบัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับระดับ เกียรตินิยมอันดับ 2 หรือจบปริญญาโทด้านการวิจัย หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ
        ผู้สนใจสมัครออนไลน์ โดยต้อง admission in the research program at the Australian National Universityให้เรียบร้อยก่อนจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
       หลักฐานประกอบการสมัคร คือ academic records, referee reports, and providing proof of relevant work experience ส่วนคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษของผู้สมัคร ดูได้จาก English language requirements page.
 
          เดทไลน์เปิดรับสมัครถึงAugust 31, 2021 & October 31, 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES