ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่EUHK,ฮ่องกง

 
ทุนป.ตรีที่EUHK,ฮ่องกง
Education University of Hong Kong ประกาศให้ทุนประจำปีการศึกษา 2021-22 แก่ผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
โดยพิจารณาจากความสามารถด้านวิชาการ คุณภาพส่วนบุคคล การสัมภาษณ์และความสำเร็จนอกเหนือจากในหลักสูตรปกติทุนมีมูลค่า HK $ 112,500ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการศึกษา
              Education University of Hong Kong หรือ EUHKมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ล้ำหน้าอยู่เสมอ ถือเป็นภารกิจที่มุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น โดยมหาวิทยาลัยได้สร้างคอนเน็คชั่นที่ดีกับหน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนและมหาวิทยาลัยทั่วโลก หากจะดูจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีค.ศ.1853
          ผู้สมัครชิงทุนปีนี้ที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะได้รับทุนมูลค่า HK $ 112,500 ซึ่งทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้และสามารถใช้เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้เรียน
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกชาติ ที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรbachelor of Social Sciences in Greater China Studies
-ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากEducation University of Hong Kong
          ในการสมัครเรียน ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานประกอบ คือ Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
           หลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยรับรอง ได้แก่ HKALE, HKDSE, TOEFL, IELTS Academic, GCE System, IB, SAT,และอื่น ๆ
          อนึ่ง เดทไลน์ในการสมัครขอทุน ปีนี้ไม่มีการเปิดเผย(ของปีที่แล้วเป็นเดือนสิงหาคม)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES