ลบ แก้ไข

ทุนโทCorporate Financeที่HSE

 
ทุนโทCorporate Financeที
Full-Tuition HSE Scholarships for International Students in Russia, 2021 ที่National Research UniversityHigher School of Economicsในกรุงมอสโกว์ ประเทศรัสเซีย เปิดรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีจากต่างชาติ เพื่อเรียนปริญญาโทด้านCorporate Financeทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนและบางส่วนตลอดโปรแกรม 2 ปี
          National Research University Higher School of Economicsเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำและใหญ่ที่สุดในรัสเซีย มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญด้าน economics, social sciences, mathematics, computer science, media communications and design โดยการให้ทุนครั้งนี้เป็นทุนประจำปีการศึกษา 2021
         Corporate Financeเป็นโปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติร่วมสมัยที่เป็นสากล และเกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงินขององค์กร บริษัทต่าง ๆ  ในขณะเดียวกันโปรแกรม SCF ให้ความรู้พื้นฐานในทุกแง่มุมของเรื่องเศรษฐกิจการเงิน ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาออกไปจะมีตัวเลือกทางอาชีพที่กว้างขวาง      
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากต่างชาติ
-มีวุฒิปริญญาตรี
-มีทักษะภาษาอังกฤษสูงเพียงพอ สามารถอ่านวารสารนานาชาติ ตำราภาษาอังกฤษ ตลอดจนเรียนในโปรแกรมที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ โดยต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านนี้TOEFL ibT – 60, PBT – 500; IELTS – 5
-มีความรู้จากการศึกษาระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับ Macro- and Microeconomics
-มีผลคะแนนเกี่ยวกับ GMAT or GRE
        ผู้สนใจขอทุนต้องดำเนินการapplyสำหรับการสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าวเป็นสิ่งแรก โดยต้องมีหลักฐานประกอบในการสมัคร ดังนี้
  • Supporting Documents: Resume/CV
  • Please submit a standard CV, including, at a minimum, your educational achievements, work and research experience, publications (if any), and language knowledge
  • Letter of motivation (300-500 words)
  • This letter should describe your reasons for applying to this programme, in the context of your long-term career goals and background.
  • Scans of diplomas and academic transcripts
  • If you have not yet received your Bachelor’s diploma, please include an official copy of your most recent academic transcript.
  • Two letters of recommendation (at least one from someone familiar with your academic work)
  • Please provide your recommenders with HSE’s letter of recommendation guidelines. Tests
            เดทไลน์ในการสมัคร 10 สิงหาคม 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES