ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี$15,000ที่Worcester

 
ทุนป.ตรี$15,000ที่Worces
Worcester States University ในสหรัฐแจ้งสานฝันนักเรียนต่างชาติที่ต้องการไปเรียนปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาในสหรัฐ ด้วยการให้ทุนช่วยเหลือค่าเรียนสูงสุด $15,000โดยแบ่งจ่ายภายใน 8 ภาคเรียนโดยต้องเป็นผู้เข้าประเทศด้วย J-1 หรือ F-1 visaเปิดรับใบสมัครถึง 15 พฤศจิกายน 2021
          เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐ 9 แห่งใน Worcester และอยู่ในอันดับที่ 96 ในบรรดามหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคทั่วประเทศ โดยWorcester State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เฉลิมฉลองความเป็นเลิศทางวิชาการในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายและเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งส่งเสริมทุนการศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ และมุ่งให้ผู้เรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคมโลก
          คุณสมบัติของผู้ขอทุน
-เปิดรับนักเรียนจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ที่มหาวิทยาลัย
-ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่ใช้วีซ่า J-1 หรือ F-1 และได้รับตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเต็มเวลาที่ Worcester
          ผู้สมัครสามารถสร้างบัญชีที่ university portalและเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก ดำเนินการสมัครเรียน  โดยไม่มีการสมัครขอทุนแยกต่างหาก ส่วนหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย..,
 • Visa/passport,
 • Official transcripts
 • International student financial statement
 • Letter of recommendation
 • Admission Requirements: Students must attain a minimum cumulative grade point average of a 2.5 and have continued good academic standing to become a member of Worcester.
 • Language Requirement: The applicants are required to attain minimum scores in the following English language proficiency tests:
 • TOEFL – 71
 • IELTS – 6.0
 • PTE – 50
 • iTEP – 3.5
 • Duolingo – 100
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES