ลบ แก้ไข

ทุนKNBรัฐบาลอินโดนีเซีย

 
ทุนKNBรัฐบาลอินโดนีเซีย
โอกาสได้เรียนปริญญาโท ด้วยทุนเต็มจำนวน บวกค่าครองชีพ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และอื่น ๆ กับIndonesian Government KNB Scholarships for Developing Countries Students in Indonesia, 2021-2022ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด(รวมทั้งไทย) ถึงเดทไลน์ 4 พฤษภาคม 2021
          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง และเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ไปเรียนยังมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 13 แห่งของอินโดนีเซีย
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากชาติกำลังพัฒนาที่กำหนด(รวมทั้งประเทศไทย)
-สมัครเรียนโปรแกรมปริญญาโทในสาขาต่าง ๆ ของคณะเหล่านี้ คือ Faculty of Economics, Faculty of Mathematics and Natural SciencesFaculty of Sports ScienceFaculty of LettersFaculty of EngineeringFaculty of Social SciencesFaculty of Education, Faculty of Educational Psychology, and Interdisciplinary Postgraduate Program
Masters degree in humanities, engineering, social sciences, sciences, education
-อายุไม่เกิน 35 ปี และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย
-มีผลคะแนน TOEFL (หรือหน่วยงานอื่น ๆ ) 500 หรือเทียบเท่า
         ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากทุน ประกอบไปด้วย
-เงินสำหรับช่วงตั้งหลัก(เพิ่งเดินทางถึงอินโดนีเซีย)
-เงินค่าครองชีพ
-ค่าตำรา
-ค่าวิจัย
-ค่าประกันสุขภาพ
-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ รวมถึงค่าเดินทางในอินโดนีเซียเพื่อไปมหาวิทยาลัย
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครแบบonline  ที่KNB Scholarship website www.knb.ristekdikti.go.id.
เอกสารประกอบใบสมัคร ได้แก่
  • Recommendation letter from the Indonesian Embassy in the respective country
  • Academic Recommendation letters
  •  Scanned passport (personal data page only) or birth certificate
  •  Scanned bachelor certificate and academic transcripts (in English)
  • Scanned TOEFL score certificate (or other English Proficiency Tests) obtained within the last 2 Years
  • Scanned Official Medical Statement (Official Diagnose) prepared by a certified physician.
  • Submit the Invitation letter, Passport, Academic Certificates and Academic Transcripts to the Indonesian Embassy to acquire the recommendation letter;
  • A recommendation letter from the Indonesian Embassy is mandatory. The recommendation letter will be issued based on verification and necessary background and/or security checks conducted by the Indonesian Embassy. In the case of no Indonesian official representative in your country, you need to obtain a letter from any Indonesian Embassy accredited to your country.
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES