ลบ แก้ไข

ทุนสำหรับสตรีที่Tasmania

 
ทุนสำหรับสตรีTasmania
Maritime Engineering international awards at University of Tasmania, Australiaเป็นทุนเต็มจำนวนในส่วนของค่าที่พักนักศึกษาสตรีจากต่างชาติที่เดินทางมาเรียนทางด้านวิศวกรรมการเดินเรือทางทะเล หรือMaritime Engineering international awards
           ทุน 100% on-campus accommodation costsเป็นทุนสำหรับปีการศึกษา 2021/2022 เป็นทุนที่เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก เพื่อมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยทาสมาเนีย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1890 เก่าแก่เป็นอันดับ 4 ในออสเตรเลีย อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน Residential Universities
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นสตรีที่มีสัญชาติของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
-สมัครเรียนหลักสูตร Bachelor of Engineering and Master of Engineering (Maritime Design)
-ผู้สมัครจะต้องสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนดในทุกหน่วยการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษาเพื่อรักษาสถานะการได้ทุนนี้ไว้
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสิ่งแรกด้วยการ admission ที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นจึงสมัครขอทุนที่พักกับ
University of Tasmania Accommodation Services for on-campus accommodation in Investigator Hall, Kerslake Hall หรือ Leprena via: Apply now จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ
           หลักฐานประกอบในการสมัคร ได้แก่  copy of passport และ academic transcripts จากโรงเรียนที่ได้ศึกษามาทั้งหมด รวมทั้งหลักฐานความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ดูเกณฑ์ที่กำหนดได้ที่ English language requirements
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES