ลบ แก้ไข

ทุนAustralia Awardsปี65

 
ทุนAustralia Awardsปี65
รัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครทุน Australia Awards สำหรับให้ข้าราชการไทยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ออสเตรเลียในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน
           โปรแกรมนี้มีในสาขาทรัพยากรน้ำ  พลังงาน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ (water, energy, climate change and economic governance)
           หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 เม.ย. 2564 นี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย https://bit.ly/3cicUpm
 TOP RELATED


NEW STORIES