ลบ แก้ไข

ทำงาน/เรียน/เที่ยวแดนจิงโจ้

 
ทำงาน/เรียน/เที่ยวแดนจิง
รัฐบาลออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ให้นักศึกษาต่างชาติยื่นต่ออายุ Post study work visa (Temporary Graduate visa-subclass 485) เพื่อทำงาน/เรียน/เที่ยว ในออสเตรเลียเพิ่มอีก 1-2 ปี สำหรับผู้ที่เคยได้วีซ่า Post study work มาแล้ว
          ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันในเขตภูมิภาคตามที่กำหนดไว้ (designated regional area) พักอาศัยและทำงานในเมืองเดิมไม่น้อยกว่า 2 ปี  
         ดูรายละเอียดการสมัคร Second Post-Study Work Visa
https://bit.ly/3pMCoi7
 TOP RELATED


NEW STORIES