ลบ แก้ไข

ทุนป.โทUS$12,800ที่ฮ่องกง

 
ทุนป.โทUS$12,800ที่ฮ่องก
HKBUSchool of Businessมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ กำลังเปิดให้ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวนแก่ผู้สมัครนอกเหนือจากจีน มาเก๊าและฮ่องกงที่มีผลงานยอดเยี่ยมในการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อมาเรียนปริญญาโท ในหลายสาขาที่มหาวิทยาลัย เปิดรับใบสมัครถึงเดือนเมษายน 2021
          ทุนInternational postgraduate placements at HKBU School of Business in Hong Kong, 2021
 เป็นทุนที่มุ่งช่วยเหลือด้านการเงินเพื่อการศึกษาแก่นักศึกษาจากนานาชาติ ในการเรียนระดับpostgraduate degreeผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ ที่ประกอบไปด้วยการยกเว้นค่าเรียนเต็มจำนวน บวกกับค่าครองชีพHK$100,000 (approx. US$ 12,800)
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
-ผู้สมัครนานาชาติที่มีสัญชาตินอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊าและฮ่องกง
-จบปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับ และสมัครเรียนปริญญาโทแบบเต็มเวลาใน 8 สาขาหลักของมหาวิทยาลัย
-แสดงให้เห็นความโดดเด่นทางวิชาการ และเป็นผู้นำในอนาคตที่มุ่งมั่นที่จะสร้างผลดีต่อชุมชนธุรกิจและกว้างไกลระดับโลก
-ความกระตือรือร้นที่จะช่วยงานมหาวิทยาลัยระหว่างศึกษาในการพัฒนาโครงการศึกษาระหว่างประเทศและกิจกรรมต่าง ๆ  
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีหลักฐานคะแนน IELTS หรือ TOEFL
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาmaster degree program เป็นลำดับแรก และเมื่อได้รับตอบรับเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถส่งใบสมัคร scholarship.โดยหลักฐานประกอบใบสมัคร หลัก  ๆได้แก่ ทรานสคริปต์ และวุฒิปริญญาที่ได้รับ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES