ลบ แก้ไข

ทุนป.โทUTS3,000–25,000ยูโร

 
ทุนป.โทUTS3,000–25,000ยู
ทุนUTS หรือ University Twente Scholarshipกำลังเปิดรับสมัครทั้งนักศึกษายุโรปและอยู่นอกยุโรป เป็นทุน Master Degree Programme จำนวนประมาณ 50 ทุน มูลค่าระหว่าง € 3,000 – € 25,000ในระยะเวลา 1 ปีหากเป็นกรณีเรียน 2 ปี ก็จะได้เท่ากับปีแรก เปิดรับสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2021
            University of Twente (Dutch: Universiteit Twente) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐตั้งอยู่ที่ Enschede, Netherlands ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 เน้นการวิจัย และเปิดสอนปริญญาในหลักสูตรทางด้าน social and behavioral sciences and in engineering มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับเพื่อนมหาวิทยาลัย คือ Delft University of Technology และ Eindhoven University of Technology จนได้รับฉายารวมว่า 3TU นอกจากนี้ยังเป็นหุ้นส่วนกับ European Consortium of Innovative Universities (ECIU)
         ในแต่ละปีจะมีทุน University Twente Scholarship (UTS) for International Students in Netherlands, ล่าสุดเป็นทุนประจำปี 2021
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาทั้งจากชาติในสหภาพยุโรป และนอกสหภาพยุโรป
-ผู้ได้ทุนต้องทำเกรดได้ในระดับ 7 จาก 10 ในช่วง third quartile ของปีการศึกษาแรก
-ต้องทำได้ 50% ของ European Creditsในช่วง third quartile ของปีการศึกษาแรก
              ผู้สนใจต้องดำเนินการส่งใบสมัครแบบ online application.โดยทางที่ดีต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทที่ University Twente ให้เรียบร้อยก่อน โดยในการสมัครต้องแนบไฟล์สำเนาพาส
ปอร์ตมาด้วย ส่วนหลักฐานความสามารถด้านภาษาอังกฤษ กำหนดไว้ที่ Academic IELTS 6.5 (or TOEFL iBT of 90) and an additional 6.0 (TOEFL iBT 20) on the sub-score of speaking skills
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES