ลบ แก้ไข

ทุนHuayu Coursesที่ไต้หวัน

 
ทุนHuayu Coursesที่ไต้หว
กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน กำลังเปิดให้ทุนไปเรียน Huayu courses หรือหลักสูตรภาษาจีนกลาง(แบบไต้หวัน) ที่ Mandarin Language Centerที่รัฐบาลรับรอง เพื่อสนับสนุนนักเรียนนานาชาติ(ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่,ฮ่องกง และมาเก๊า) โดยทุนเป็นเงินเดือน ๆ ละ 25,000 NTD
          วัตถุประสงค์ของการให้ทุน Mandarin Language Enrichment scholarships เพื่อสนับสนุนนักเรียนจากต่างชาติได้มีโอกาสมาเรียนหลักสูตร Huayuหรือภาษาจีนกลางในแบบฉบับของชาวไต้หวัน ขณะเดียวกันก็จะเป็นการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมและสภาพสังคมของไต้หวัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างไต้หวันกับสังคมระหว่างประเทศ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติต่าง ๆ ทั่วโลก(ยกเว้นจีนแผ่นดินใหญ่,ฮ่องกง และมาเก๊า)
-อายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและมีคุณธรรมดี
-ผู้ที่ไม่มีสิทธิสมัคร ได้แก่ ผู้ที่ปัจจุบันลงทะเบียนเรียนที่ Mandarin Language Center ในไต้หวัน หรือกำลังเตรียมศึกษาในมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
-เคยได้รับทุนของรัฐบาลไต้หวันในอดีต หรือเพิ่งได้รับทุนไต้หวันหรือสถาบันการศึกษา
-มีสถานะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในไต้หวัน
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL 550, IELTS 5.5
          ผู้สนใจส่งใบสมัคร Applications by post. Mail completed application and supporting materials [postmarked] by March 31, 2020, to: Education Division, TECO-NY Attention: HES Scholarship 1 East 42nd Street, 6th Floor New York, NY 10017
          หลักฐานในการใช้ประกอบการสมัครขอทุน
-An application form (see appendix 1; provided by local embassies or missions).
-A photocopy of his/her passport or any other documents that can verify the nationality of the applicant.
-A photocopy of the certificate of the highest credential and transcript.
-A photocopy of the applications to the Mandarin Language Center.
-Other documents required by local embassies or missions.
          เดทไลน์ในการสมัคร  31 มีนาคม 2021
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES