ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่NTUของไต้หวัน

 
ทุนป.ตรีที่NTUของไต้หวัน
National Taiwan University เสนอแก้อุปสรรคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนต่างชาติ ด้วยการให้ทุนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2021/2022 โดยไม่จำกัดสาขา ประเภทแรกทุนช่วยเหลือค่าเรียนอย่างเดียว ส่วนอีกประเภททั้งค่าเรียนและค่าครองชีพ เปิดรับใบสมัครถึง 25 กุมภาพันธ์ 2021   
        NTU ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1928มีคณาจารย์ 2,000 คน นักศึกษา 32,000 คนและเปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 280 หลักสูตร นักศึกษาจะมีโอกาสร่วมศึกษากับอาจารย์และนักศึกษาจากNTU และทั่วทุกมุมโลกและมีส่วนร่วมในการวิจัยชั้นยอดในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการสร้างประโยชน์ไปสู่ความก้าวหน้าระดับโลก
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ ในการสมัครเรียนปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่มีวุฒิระดับมัธยมปลาย
-นักเรียนต้องสมัครเข้าเรียนตาม“ กฎระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในไต้หวัน” ของกระทรวงศึกษาธิการ
-มีความสามารถในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
         ในการสมัคร นักเรียนต่างชาติต้อง admissionระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงสมัครขอทุนตรงที่ National Taiwan University’s Office of International Affairs โดยหลักฐานที่ต้องใช้ ประกอบไปด้วย A detailed CV, Expression of interest (one-page maximum), and Reference from an academic supervisor
         ทุนที่ให้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.Tuition waiver
2.Tuition waiver + monthly stipend of TWD 6,000 (USD 200)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES