ลบ แก้ไข

15ทุนเต็มจำนวนอีราสมุส

 
15ทุนเต็มจำนวนอีราสมุส

มหาวิทยาลัยในอิตาลี ภายใต้การให้ทุนโดย Erasmus+ Programmeเสนอให้ทุนปริญญาโท(2ปี โปรแกรมภาษาอังกฤษ)แก่นักเรียนต่างชาติ โดยเน้นด้านการทำวิจัย และพัฒนาด้านยาและเครื่องสำอาง(Drugs and Cosmatics) ทุนครอบคลุมค่าเรียนเต็มจำนวน และค่าเดินทาง เปิดสมัครถึงเดือนกุมภาพันธ์
           15 ทุนเต็มจำนวนนี้เปิดรับนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ มีแรงจูงใจในการศึกษา มีความสนใจด้านการทำวิจัย และมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ส่วนวุฒิการศึกษาต้องจบปริญญาตรี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับ B2 English Proficiency
          ผู้ได้ทุน ต้องทำการศึกษาวิจัยในประเทศอิตาลี 1 ปี จากนั้นจึงจะไปเรียนอย่างน้อยในอีก 1 ประเทศ ที่ เบลเยียม สเปน หรือ เยอรมนี โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ Double Degree โดยในโปรแกรมนี้ผู้เรียนยังจะได้ทำเวิร์คช็อปเพื่อเพิ่มทักษะ 3  ครั้งที่เกี่ยวข้องกับแวดวงอุตสาหกรรมด้านยาและเครื่องสำอางอีกด้วย  
        นอกจากทุนเต็มจำนวนแล้ว ยังมีทุนช่วยบางส่วนอีก 15 ทุน ที่ช่วยค่าเรียนปีละ 4,500 ยูโร เปิดรับระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม
        สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ทางไฟล์ที่แนบมา...
 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > Data1
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
Data2
 TOP RELATED


NEW STORIES