ลบ แก้ไข

ทุนแรกเข้าป.ตรีที่แคนาดา

 
ทุนแรกเข้าป.ตรีที่แคนาดา
Undergraduate Entrance Scholarships for International Students at McMaster University in Canada, 2021 ทุนที่มหาวิทยาลัยอันดับ 3 ในแคนาดา เป็นทุนระดับปริญญาตรีสำหรับนักเรียนต่างชาติ มูลค่ารวม 1 ล้านเหรียญแคนาดาโดยผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนจะได้รับการการันตีตำแหน่งงานวิจัยในช่วงฤดูร้อนหลังจากปีแรก
          Undergraduate Entrance Scholarships ได้รับการสนับสนุนจาก McMaster University สำหรับภาคการศึกษา 2021-2022 ทุนการศึกษามีไว้สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ โดยในส่วนของMcMaster Engineering มีประวัติอันยาวนานของความเป็นเลิศในการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะรวบรวมคุณค่าของความเคารพการทำงานร่วมกันและความหลากหลายและมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเสมอภาคในการจ้างงาน มหาวิทยาลัยยังมีการสอนแบบลงมือปฏิบัติหรือ Hands-on Teaching สำหรับนักศึกษา
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักเรียนจากทั่วโลก
-ทุนการศึกษาจะมอบให้ในสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 90% หรือสูงกว่า
-แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ความเป็นผู้นำและคุณลักษณะการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรและ / หรืออาสาสมัครในชุมชน
          ผู้สนใจโอกาสทุนนี้ ต้องส่ง Application form ไปยังมหาวิทยาลัย โดยแนบหลักฐานประกอบ ได้แก่  academic transcripts, SAT/ACT results and AP test results
         สามารถดูคุณสมบัติต่าง ๆ ในการสมัครเข้าเรียนได้ทาง entry requirements รวมทั้งคุณสมบัติเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ language requirements 
         เดทไลน์ในการสมัคร 12 กุมภาพันธ์ 2021
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES