ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาเอกที่นิวซีแลนด์

 
ทุนปริญญาเอกที่นิวซีแลนด
Victoria Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand,2021 หรือทุนปริญญาเอกที่ Victoria University of Wellington ให้ทั้งแก่ผู้สมัครท้องถิ่นและจากทั่วโลก โดยทุกปีมีเดทไลน์ในการสมัครที่ 1 March, 1 July and 1 Novemberถือเป็นทุนเด่นระดับนี้เพราะศึกษาวิจัยฟรีตลอดโปรแกรมแถมมีเงินช่วยเหลือปีละ $23,500
            Victoria University of Wellington เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งก่อตั้งขึ้นโดยรัฐสภาของนิวซีแลนด์ เมื่อปีค.ศ.1897 โดยเคยเป็นส่วนหนึ่งของ  University of New Zealand สถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้มีนโยบายในการสนับสนุนแก่นักศึกษานานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีปัญหาเรื่องเงินทุนในการศึกษา นอกจากนี้ยังมีประเพณีของการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระดับโลกในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและโปรแกรมที่มีความสำคัญ มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
          Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ประกาศให้ทุนระดับปริญญาเอก(ในจำนวนจำกัด)แก่ทั้งนักศึกษาท้องถิ่นและนานาชาติ โดยพิจารณาจากความเป็นเลิศของผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยต้องจบปริญญาโทที่เทียบเท่ากับมาตรฐานของนิวซีแลนด์ และตั้งใจจะลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในระดับปริญญาเอกที่นี่
           อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมสนับสนุนผู้ที่มีความจำเป็นด้านการเงินเพื่อการศึกษา โดยทุนมีมูลค่าเป็นเงินช่วยเหลือปีละ $23,500+Tuition Feeเป็นเวลาตลอดการทำPhD3 ปี
           ผู้สมัครต่างชาติที่มาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องแสดงหลักฐานความสามารถภาษาอังกฤษก่อนจะได้รับการยอมรับในฐานะผู้สมัครระดับปริญญาเอก โดยภาษาอังกฤษมีข้อกำหนดดังนี้
TOEFL 575 with (preferably) a TWE of 5, or 237 on the computer-based test; or 90 on the internet-based test with a minimum of 20 in writing; or
IELTS overall band of 6.5, no sub-score below 6; or
CAE grade B; or a minimum of two ratings of 5 and two ratings of 4 in the Victoria University English proficiency programme test.
         ทุนVictoria Doctoral Scholarships for International Students in New Zealand เป็นทุนไม่จำกัดสาขา  รับผู้สมัครที่จบปริญญาโทจากทั้งในและนอกนิวซีแลนด์ ที่ตั้งใจลงทะเบียนทำวิจัยระดับ Doctorate (PhD)ที่ Victoria Universityหรือคนที่กำลังทำ PhD อยู่ที่นี่ก็มีสิทธิเช่นกัน
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครแบบ online. โดยมีหลักฐานประกอบ ดังนี้
-A 2000-word sample of their academic writing in English
-Copies of their academic transcript/s and degree certificates
-A copy of their Diploma Supplement (applicants from EU countries only)
-Evidence of English language proficiency
-Translations of official documents (certified by an accredited translator)
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES