ลบ แก้ไข

ทุนสร้างความสัมพันธ์สหรัฐ-ไทย

 
ทุนสร้างความสัมพันธ์สหรั
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีแนวคิดในการเสริมสร้างความสัมพันธ์สหรัฐฯ-ไทย เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ หรือสนับสนุนผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง
           สามารถสมัครเข้ารับทุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2564 โดยจะมีการพิจารณามอบทุนตลอดระยะเวลารับสมัคร

         อ่านประกาศรับสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/usembassybkkgrants
 TOP RELATED


NEW STORIES