ลบ แก้ไข

ทุนความเป็นเลิศทางวิชาการ

 
ทุนความเป็นเลิศทางวิชากา
 Academic merit awards ทุนที่ให้โดยRMIT Universityในออสเตรเลียแก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติที่ลงทะเบียนเรียนทุกโปรแกรมการศึกษาในปี 2021 ทุกระดับ(ยกเว้น ELICOS และ Higher Degree by Research)โดยมีจำนวน 10 ทุน ๆ ละ AU$5,000เปิดรับใบสมัครถึง 31 มกราคม 2021
          ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 สำหรับ RMIT University มหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่มีฐานอยู่ที่นครเมลเบิร์น ของออสเตรเลีย
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับสมัครทุกสัญชาติที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับใดก็ได้
-สมัครเรียนและผ่านการพิจารณาได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว
           เพื่อโอกาสในการได้รับทุน ผู้สมัครต้องเริ่มด้วยการสมัครเข้าเรียนdegree programme ที่RMIT Universityและไม่ต้องสมัครขอทุนแยกอีกครั้งโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางadmission requirements ส่วนคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษ กำหนดไว้ดังนี้
IELTS Academic – 6.5 to 8.0
TOEFL IBT – 79 to 110
PTE Academic – 58 to 79
CPE 176 to 200
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES