ลบ แก้ไข

Postgraduate Awardsที่โอ๊คแลนด์

 
Postgraduate Awardsที่โอ
Auckland Law School ของUniversity of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์แจ้งกำลังเปิดให้ทุนปริญญาโทแก่ผู้สมัครจากทั่วโลกที่ลงทะเบียนเรียนทางด้านLaws, Legal Studies and Taxation Studiesทุนมูลค่า $10,000โดยต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดทุนมีเดทไลน์รับสมัคร 30 มกราคมและ30 มิถุนายนของทุกปี
            มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1883 เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีนักศึกษามากกว่า 3 หมื่นคน ในที่นี้เป็นนักศึกษาต่างชาติกว่า 5 พันคนจาก กว่า 70ประเทศ มีบุคลากรทางด้านวิชาการมากกว่า 2,000คน และบุคลากรที่มีความสามารถทั่วไปอีกมากมาย จึงทำให้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายเชื้อชาติเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
          มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์มอบทุนPostgraduate Awardsปีนี้ จำนวน 5 ทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในการศึกษาระดับปริญญาโท ทุนนี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของผู้รับเป็นจำนวน 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก
-เป็นผู้ลงทะเบียนในหลักสูตร Master of Laws, Master of Legal Studies and Master of Taxation Studies at the Auckland Law School
         สิ่งแรกที่ผู้สนใจต้องดำเนินการคือเข้าไปลงทะเบียนเรียน master’s degree program กับมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย จากนั้นจึงค่อยลงใบสมัครขอทุนไปที่ Faculty of Law University of Auckland Private Bag 92019 Auckland 1142. โดยหลักฐานประกอบในการสมัคร ได้แก่
-Copies of your official university transcripts including the grades of all courses completed.
-A current CV, including the names and contact details of two academic referees.
-A cover letter
-Copy of passport(for international students)
         ลิงก์ที่ผู้สมัครต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม คือ
entry requirements 
English language requirements 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES