ลบ แก้ไข

ทุนช่วยปีละ$15,000ที่JCU

 
ทุนช่วยปีละ$15,000ที่JCU
James Cook University and Australian Government Department of Education, Skills and Employment ดำเนินการในการมอบทุน Destination Australia international awards สำหรับปีการศึกษา 2021/2022 เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากนานาชาติเพื่อมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลีย เดทไลน์สมัคร 5 ก.พ.2021
James Cook University is also known as Queensland’s second-oldest University. James Cook University offers undergraduates and postgraduate courses to international students. It is a public university situated in the North Queensland of Australia.
          James Cook University เป็นที่รู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองในรัฐควีนส์แลนด์ โดยมีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีแก่นักศึกษาต่างชาติ นอกจากนี้ JCU ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์ระยะสั้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอีกด้วย
         ทุนDestination Australia international awards เป็นทุนไม่จำกัดสาขา โดยJames Cook University จะมอบเงินสนับสนุนมูลค่า 15,000 เหรียญต่อปี การจ่ายทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 งวดเท่า ๆ กัน ในภาคการศึกษา 1 (25 มีนาคม 2021) และภาคการศึกษา 2 (26 สิงหาคม 2021)
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติที่เรียนด้วยวีซ่านักเรียนที่ถูกต้อง
-ต้องเป็นนักเรียนที่เริ่มใหม่ในปี 2021 ที่ลงทะเบียนเต็มเวลาในหลักสูตรใดก็ได้ในระยะเวลาสองหรือสามปี
-ผู้สมัครจะได้รับการประเมินตามเกณฑ์สี่ประการ
-1.มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโปรแกรม 2.การตอบคำถามที่ได้รับการส่งให้ 3.ผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ(สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโทเท่านั้น) 4. เกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าเหมาะสม
          ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
entry requirement 
English language proficiency 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES