ลบ แก้ไข

ทุน20%ป.ตรี-โทที่Victoria

 

ทุน20%ป.ตรี-โทที่Victori
Victoria University ประเทศออสเตรเลียแจ้งให้ทุนแก่ผู้เรียนต่างชาติที่สมัครเรียนระดับ Undergraduate หรือ Postgraduate coursework ของปีการศึกษา 2021-2022 ในหลากหลายสาขาที่กำหนด โดยทุนช่วยลดค่าเรียน 20%ใน 2 ภาคการศึกษาแรก และลดอีก 10%ไปจนจบการศึกษา ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2021
             มหาวิทยาลัยวิกตอเรียอยู่ในอันดับที่ 301-350 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education ประจำปี 2018 โดยมหาวิทยาลัยมีที่ตั้งอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับhigher education and technical and further education(TAFE) โดยผู้เรียนที่VUจะได้รับบริการการให้คำปรึกษาด้านอาชีพ การจ้างงาน นอกจากนี้ยังมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมโอกาสในการทำงาน
          Victoria University Future Leader Scholarship in Australia เป็นทุนที่ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ คือ
 • Advertisements
 • Science
 • Mathematics
 • Communications
 • Engineering
 • Economics
 • Environment
 • Visual Studies
 • Health
 • Humanities
 • Music
 • Various
      คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-สมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก
-ต้องชำระค่าเล่าเรียนและเงินมัดจำที่จำเป็นรวมทั้งทำตามเงื่อนไขการเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด
-VU Future Leaders Scholarshipจะมอบให้ตามดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
           ผู้สนใจต้อง admission โปรแกรมการศึกษาที่กำหนด จากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ โดยหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • Post-Secondary Transcription
 • Official survey results
 • Start / Course Vitae
 
Start Your Application
 TOP RELATED


NEW STORIES