ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีถึงเอกอุตุนิยมวิทยา

 
ทุนป.ตรีถึงเอกอุตุนิยมวิ
WMO Program 2021 โครงการทุนที่ตั้งขึ้นโดย World Meteorological Organization (WMO) MOE of China เพื่อสนับสนุนผู้เรียนจากต่างชาติที่มีสุขภาพดี มาศึกษาวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยา(meteorology) ในมหาวิทยาลัยของจีน โดยเป็นทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยรับสมัครถึงเดทไลน์ถึงกุมภาพันธ์หน้า
           CSC programเป็นทุนบางส่วนซึ่งครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าครองชีพและประกันสุขภาพ ๖(โปรดศึกษารายละเอียดของแต่ละรายการอีกครั้ง)
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศอื่นที่ไม่ใช่สาธารณรัฐประชาชนจีน
-สมัครเรียนหลักสูตรUndergraduate, masters and doctoral degree in Meteorology, Hydrology and Water Resources Monitoring & Management
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุต่ำกว่า 25ปี เมื่อสมัครหลักสูตรระดับปริญญาตรี
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุต่ำกว่า 35ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาโท
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุต่ำกว่า 40 ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาเอก
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ในการรับสมัคร
             เพื่อจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องเข้าไปสมัครออนไลน์ตามกระบวนการของ
CGS Information Management System for International Students
(Visit https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login and click “Application Online” to log in)  โดยหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่งประกอบใบสมัคร ได้แก่  Notarized highest diploma (photocopy), Academic transcripts, a study plan or research proposal, two recommendation letters, valid documents of your legal guardians in China, a copy of Pre-admission Letter from a designated Chinese university, copy of HSK Certificate, all documents should be bound together on the top left corner in the order of 6.1 to 6.10.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES