ลบ แก้ไข

24ทุน ๆ ละ€29.000ที่UM

 
24ทุน ๆ ละ€29.000ที่UM
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2021-2022 สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า €29.000รับใบสมัครถึง 1 กุมภาพันธ์ 2021
         Maastricht University (UM) ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คน เจ้าหน้าที่ 4,000 คน เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาและวิจัยทางด้านนวัตกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติหลากหลายที่ทำให้มีภาพพจน์ของการเป็นมหาวิทยาลัยอินเตอร์มากที่สุดในฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์    
        ผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
-Living expenses:€ 12,350 (13 months) or € 23,750 (25 months)
-Health & liability insurance:€ 700
-Visa application costs:€ 171
-Tuition fees:€ 13,800; € 15,500 or € 16,800 depending on the tuition of your study programme
-Pre-Academic Training costs: € 695   
         สรุปคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มาจากประเทศนอกEU/EEA ไม่ถือ 2 สัญชาติและมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าเข้าประเทศ และอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์
-สมัครเรียนระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
-อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึง 1 กันยายน 2021)
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาระดับดีเยี่ยม
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
          ผู้สนใจต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนที่ one of the participating master’s programs at Maastricht University โดยหลังจากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
           หลักฐานสำคัญในการสมัคร curriculum vitae, letter of motivation, and proof of academic excellence ส่งไปที่ program@maastrichtuniversity.nl
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES