ลบ แก้ไข

ทุนปริญญาโทที่ETH Zurich

 
ทุนปริญญาโทที่ETH  Zuric
ETH excellence scholarship programme ประจำปี 2020 ที่ETH Zurich มหาวิทยาลัยดังที่ ตั้งอยู่ในกรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เน้นในสาขาวิชาด้าน science, technology, engineering และ mathematics เพื่อสนับสนุนผู้สมัครทั้งจากท้องถิ่นและต่างชาติเพื่อเรียนระดับปริญญาโท
            ทุน 2 แบบที่ให้ในการศึกษาที่ ETH Zurich  แบบแรกคือ Excellence Scholarship & Opportunity Programme (ESOP) ส่วนแบบที่สอง คือ  Opportunity Programme/ETH-D Scholarshipโดยแบบแรกเป็นทุนที่ครอบคลุมค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (CHF 12000 per semester)รวมทั้ง tuition fee waiver และแบบที่สองประกอบด้วยเงินช่วยเหลือบางส่วน(CHF 7’500 per semester) รวมทั้ง tuition fee waiver
 
             ผู้สมัครจากนอกประเทศ ต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษมาแสดงด้วย เพื่อจะสามารถเข้าศึกษาที่นี่ได้ นอกจากนี้ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีในระดับดีมาก และอยู่ในกลุ่มทำคะแนนดีที่สุด 10 เปอร์เซ็นต์ของชั้น
            หลักฐานในการสมัครประกอบไปด้วย
-an application form
-a letter of motivation
-a pre-proposal for your Master’s thesis
-letters of recommendation from two professors
            ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
application form.
guidelines on how to write a pre-proposal (PDF, 70 KB)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES