ลบ แก้ไข

ทุนNZ$27,000PhD.ที่Otago

 
ทุนNZ$27,000PhD.ที่Otago
University of Otago Doctoral Scholarship in New Zealand, 2020เป็นทุนที่เปิดโอกาสแก่ผู้สมัครทั้งท้องถิ่นและต่างชาติเป็นทุนระดับปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขาวิจัย มูลค่าNZ$27,000ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตลอดเวลา
           University of Otago เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับให้มีคุณภาพทางด้านงานวิจัยในระดับสูง โดยในปี 2006 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับสองในประเทศนิวซีแลนด์ เป็นรองเฉพาะมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์สำหรับทุน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นผู้สมัครสัญชาตินิวซีแลนด์และนานาชาติ
-จบระดับปริญญาโททั้งแบบ papers และ thesis
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รวมทั้งการเขียนและพูด
          ผู้สนใจต้องลงทะเบียนหลักสูตร doctoral degree coursework(ดูเกณฑ์รับสมัคร entry requirements.)กับทางมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยก่อน และได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงสามารถสมัครขอทุนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES