ลบ แก้ไข

เชิญสมัครชิงทุนฟรี“ยุวทูต YES”

 
เชิญสมัครชิงทุนฟรี“ยุวทู
เชิญเยาวชน อายุระหว่าง 15-18 ปี สมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 28 ประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี และ
แอฟริกาใต้ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติ YES ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ปี 2021/2022เปิดรับสมัครถึง 16 ตุลาคมศกนี้
           องค์กรแลกเปลี่ยนเยาวชน YES เป็นองค์กรเอกชนในประเทศไทยดำเนินการโดยไม่แสวงหาผลกำไร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนและผู้ปกครอง เพื่อประสานงานกับองค์การแลกเปลี่ยนเยาวชนในต่างประเทศกว่า 19 ประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลก
         โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนนานาชาติเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 18 ปีครึ่ง เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมด้วยประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตในประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา แคนาดา แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น หรือนิวซีแลนด์ เป็นต้น โดยโครงการฯ จัดหาโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนระดับ High School ในท้องถิ่นและจัดให้นักเรียนพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของโครงการที่ได้รับคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยนักเรียนไม่ต้องกลับมาเรียนซํ้าชั้นตามระเบียบการขอเทียบชั้นเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของโรงเรียนเป็นสำคัญ
 
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่นี่ Click..
หรือ เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่นี่ http://www.yesthailand.org
 TOP RELATED


NEW STORIES