ลบ แก้ไข

ทุนArt & Designที่ออสเตรเลีย

 
ทุนArt & Designที่ออสเตร
UNSW Art & Design International funding for International Students in Australiaทุนเรียนปริญญาโทที่ University of New South Wales รับนักศึกษาต่างชาติที่จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เดทไลน์รับสมัคร 31 ตุลาคม 2020
          University of New South Walesตั้งอยู่ในชานเมืองซิดนี่ย์  เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของรัฐ สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1949 มีหลักสูตรการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพสูง
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ จบปริญญาตรีด้วยผลงานดีเลิศในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สมัครเรียนหลักสูตรเต็มเวลา Masters degree in the field of Art and Designสำหรับปีการศึกษา 2020-2021
-มีความรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรระดับ ปริญญาโท
           ทุนมีมูลค่า$5,000
           ผู้สนใจต้องเข้าไปดำเนินการสมัครเรียนที่ postgraduate degree coursework ของ University of New South Walesและหลังจากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงทำการสมัครขอทุนต่อไปที่ My Application Online.โดยมีหลักฐานประกอบต่าง ๆ ได้แก่ personal statement describing studentship aims, letter of motivation and curriculum vitae
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES