ลบ แก้ไข

Otagoให้ทุนทุกระดับช่วงโควิด

 
Otagoให้ทุนทุกระดับช่วงโ
Otago Polytechnic Covid-19 Relief funding for International Students, New Zealandทุนสำหรับผู้เรียนจากต่างชาติเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด 2019 โดยช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2020-21 ทุนมีมูลค่า ระหว่าง NZ$ 2,000 ถึง NZ$ 15,000เปิดให้ทุนถึง 31 ธันวาคม 2020
            Otago Polytechnic เปิดให้บริการทางการศึกษาในปีค.ศ.1870 เดิมชื่อ King Edward Technical College มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงและมุ่งเน้นสาขาด้านอาชีพแก่ผู้เรียน
            Otago Polytechnic Covid-19 Relief funding for International Students, New Zealand เป็นทุนที่ไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์(ช่วยผู้เรียนจากทุกชาติ) โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้ Pathway programmes, English+Diploma,Master of Applied Management,Postgraduate Diploma,Graduate Diploma,Bachelor’s degree programmes,Diploma programmes Level 5 and 6,Certificate Level 2-5
           มูลค่าทุน ประกอบไปด้วย
Pathway programmes (English + Diploma) – $ 2,000
Master of Applied Management – NZ$ 7,000
Postgraduate Diploma – NZ$ 5,000
Graduate Diploma – NZ$ 4,000
Bachelor’s degree programmes – NZ$ 5,000
Diploma programmes Level 5 and 6 – NZ$ 4,000
Certificate Level 2-5 – NZ$ 2,000
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสถานะเป็นนักศึกษาต่างชาติ
-สมัครเรียน 1 ในคอร์สต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยระบุ
-มีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด สามารถดูได้ที่ link.
           ผู้สนใจดำเนินการสมัครเข้าศึกษา โดยต้องส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, a copy of passport(หากได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจะได้ทุนทันที ไม่จำเป็นต้องสมัครขอทุนแยกต่างหาก)
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES