ลบ แก้ไข

ทุนPhD.ปีละ$25,000ที่นิวซีแลนด์

 
ทุนPhD.ปีละ$25,000ที่นิว
Doctoral fundingfor Domestic and International Students in New Zealand,2020ที่ Massey University ประเทศนิวซีแลนด์กำลังเปิดรับใบสมัครจากนักเรียนต่างชาติเพื่อชิงทุนในสาขาต่าง ๆ ที่กำหนด ทุนมีมูลค่าปีละ$25,000เดทไลน์สมัคร 1 ตุลาคม 2020
           Massey University ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1927 ที่นี่เปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา รวมทั้งด้าน Aviation, Dispute Resolution, Veterinary Medicine, และ Nanoscience.มีนักศึกษา ประมาณ 35,000 คนซึ่ง 17,000 คนเป็นนักศึกษานอกระบบหรือเรียนทางไกลโดยทุนที่ให้ปีนี้จะพิจารณาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศทางวิชาการและการลำดับความสำคัญต่าง ๆ ในการวางแผนการวิจัย
          มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนโปรแกรมปริญญาเอกเป็นเงิน 25,000 ดอลลาร์ต่อปีและจ่ายtuition และ non-tuition fees ไม่เกิน 36 เดือนของการศึกษาวิจัยเต็มเวลา ส่วนพาร์ท-ทามจะได้15,000 ดอลลาร์ต่อปีและจ่ายtuition และ non-tuition fees ไม่เกิน  60 เดือน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สมัครเข้าศึกษาวิจัยในหลักสูตรต่าง ๆ คือ Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Clinical Psychology (DClinPsych) หรือ Doctor of Social Work (DSW)
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขในโปรแกรมปริญญาเอกที่ Massey University
-เป็นผู้สมัครเรียนแบบเต็มเวลาหรือพาร์ท-ทาม
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  English language requirement
           ผู้สนใจต้องเข้าไปดาวน์โหลด application form และส่งใบสมัครไปยัง scholarships@massey.ac.nz โดยมีหลักฐานประกอบ ได้แก่ full CV, a cover letter outlining your interests in relation to this research, and the names and contact details of two academic referees
       
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES