ลบ แก้ไข

ทุนป.โทFine Artsที่นิวซีแลนด์

 
ทุนป.โทFine Artsที่นิวซี
Victoria University of Wellingtonกำลังเปิดรับใบสมัครชิงทุนมูลค่าNZ$5,000–$15,000 แก่ผู้สมัครเรียนจากนานาชาติ ที่ต้องการมาศึกษาระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยในหลักสูตร Master of Fine Artsโดยสามารถสมัครได้ภายใน 1 ธันวาคม 2020
          Victoria University of Wellington มหาวิทยาลัยที่สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1897 โดยAct of Parliamentของประเทศนิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยบ่มเพาะให้บัณฑิตมีความสามารถสูง มีความโดดเด่นที่สามารถสร้างความแตกต่างในสถานการณ์การแข่งขันด้านการทำงานที่เข้มข้นในปัจจุบัน นอกจากนี้Victoria University of Wellington  ยังได้รับการยอมรับหลายครั้งสำหรับการวิจัยและการสอนที่มีคุณภาพสูง นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนี้ยังติดอันดับหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
-เป็นผู้มีสมัครเรียนในระดับปริญญาโทในสาขา Fine Arts(Creative Practice)
          การให้ทุนครั้งนี้ไม่มีการแยกใบสมัคร หากapply ในหลักสูตรตามเดทไลน์ที่กำหนดแล้ว ก็จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  โดยหลักฐานประกอบในการลงทะเบียนเรียน ได้แก่ Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
         ส่วนเกณฑ์เรื่องความสามารถทางภาษาอังกฤษ
-IELTS overall band of 6.5, no sub-score below 6, or
-90 on the internet-based test with a minimum of 20 in writing, or
-a minimum of two ratings of 5 and two ratings of 4 in the Victoria University of Wellington Certificate of Proficiency in English test, or
-Pearson Test of English, with a score of 58 (with a communicative score of not less than 50).
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES