ลบ แก้ไข

200 ทุนANU Chancellor

 
200 ทุนANU Chancellor
Australian National University แจ้งให้ทุนระดับปริญญาตรีและโท สองร้อยทุน มูลค่าปีละ $25,000 สำหรับผู้สมัครเรียนจากทั่วโลกในโปรแกรมเดือนกันยายนศกนี้  เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถและมีความทะเยอทะยานที่กำลังจะไปเรียนหลักสูตรปริญญาในสาขาวิชาใด ๆ ของ ANU
            มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1946เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงแห่งหนึ่งของโลก เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ใน7 Colleges
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ต้องสำเร็จหลักสูตร International Baccalaureate เพื่อรับสิทธิ์รับทุนการศึกษา IB เฉพาะประเภท
-ได้รับการตอบรับเข้าเรียนหลักสูตรการเรียนการสอน (ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี) เพื่อเริ่มต้นในภาคการศึกษาที่จะเริ่ม 1 ก.ย.2021(excluding Graduate Certificates)
-เป็นนักเรียนต่างชาติซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในหรือนอกประเทศออสเตรเลีย
            ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาให้ทุนหลังจากทำการadmission at ANUโดยในการลงทะเบียนเรียนผู้สมัคร ต้องเตรียมข้อมูลผลการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (requirements)หลักฐานID เช่น ใบเกิด หลักฐานสัญชาติ และพาสปอร์ต โดยสามารถClick here เพื่อดูเกณฑ์ในการรับสมัครต่าง ๆ
           ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุน มูลค่าระหว่าง $15,000 to $25,000ต่อปี
           เดทไลน์ในการสมัคร  November 16, 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES