ลบ แก้ไข

ทุน¥48,000ที่University of Aizu

 
ทุน¥48,000ที่University
University of Aizu ประเทศญี่ปุ่นแจ้งให้ทุนMonbukagakusho Honors funding for International Students แก่ผู้ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีมูลค่า ¥48,000เปิดรับใบสมัครถึงปลายเดือนกรกฎาคมศกนี้
          ด้วยชื่อเสียงของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของญี่ปุ่น University of Aizu เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงสูง เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเปิดทำการในปีค.ศ.1993 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาได้กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้าน  computer science, computer system, computer network systems and applied information technologies and software engineering
-เป็นผู้เรียนต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัว
          ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัย applicable course เรียบร้อยแล้ว จึงจะสมัครขอทุน โดยหลักฐานในการสมัครเรียน ประกอบไปด้วย Certificate of (expected) graduation or certificate of enrollment, certified transcript, tests scores of English, certificate of academic proficiency and letter of recommendation
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES