ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Jiangsu

 
ทุนป.ตรี-โท-เอกที่Jiangs
Jiangsu University of Science and Technology (JUST)มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการวิจัยของจีน ซึ่งตั้งอยู่ที่Zhenjiang, Jiangsu Provinceประกาศให้ทุนแก่ผู้สมัครนานาชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก โดยเป็นทั้งทุนเต็มจำนวน บวกที่พัก และเกือบเต็มจำนวน เปิดรับใบสมัครถึง 14 มิถุนายน 2020
             วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาต่างชาติโดยมหาวิทยาลัย Jiangsu เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับสูงที่มีชื่อเสียง และให้ความสำคัญกับการเป็นสากลของการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อ ขณะที่ก็เชิญนักศึกษาและผู้ที่มีพรสวรรค์ระดับโลกมาสู่มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศและการสรรหานักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น
            JUST Scholarship Programme for International Students in China, 2020 เป็นทุนโปรแกรมใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก สำหรับสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้โครงการทุน ประกอบไปด้วย
Type Title Coverage
Provincial Scholarship Jasmine Scholarship 30,000-50,000 CNY
Jasmine TSP Program 10,000+Full Scholarship
University Scholarship JUST Scholarship for Bachelor 7,000 CNY /Y+ Accommodation Fee
JUST Scholarship for Master 29,000 CNY/Y +Accommodation Fee
JUST Scholarship for PhD 37,000 CNY/Y+ Accommodation Fee
Academic Scholarship for Undergraduates (Based on the GPA ranking of previous academic year) Top Tier 8,000CNY/Y
First Tier 6,000CNY/Y
Second Tier 4,000CNY/Y
Third Tier 2,000CNY/Y
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ไม่ได้เป็นชาวจีนมีสิทธิ์สมัคร
-เปิดรับหลากหลายสาขาวิชาที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
-เปิดรับผู้สมัครเรียนหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
          กรณีผู้ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ได้ สามารถสมัครเรียนภาษาจีน ระยะเวลาโดยปกติไม่เกิน 1 ปี ก็จะมีสิทธิ์ได้รับทุนตามโปรแกรมนี้
          ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ ภายใน 14 มิถุนายน 2020 ลงทะเบียนเรียนที่ link: https://just.17gz.org/
 
Apply Now
 
 TOP RELATED


NEW STORIES