ลบ แก้ไข

ฟรีหลักสูตรอังกฤษที่QUT

 
ฟรีหลักสูตรอังกฤษที่QUT
มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology แจ้งให้สิทธิพิเศษ ประจำปี 2020 แก่นักเรียนจากชาติอาเซียนสามารถเรียนฟรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ(English for Academic Purposes / EAP)ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรีหรือโทของคณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นในรูปแบบรีฟันด์
 
              คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของชาติในลาติด อเมริกา หรืออาเซียน(บรูไน,กัมพูชา,อินโดนีเซีย,ลาว,มาเลเซีย,เมียนมาร์,ฟิลิปปินส์,สิงคโปร์,เวียดนามและไทย)
-ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรEAP อย่างน้อย 1 หลักสูตร และเข้าศึกษาในหลักสูตรที่อนุมัติต่อไปนี้ อย่างน้อย 3 ภาคเรียน ได้แก่
Bachelor of Business
Bachelor of Business - International
Bachelor of Property Economics
Master of Business
Graduate Certificate in Business and Communication plus Master of Business package
Master of Business/Master of Business
-สำหรับชาติอาเซียน ต้องเริ่มเรียนEAP ช่วงระหว่าง 22 June 2020 and December 2022
            สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง..,
 
www.qut.edu.au/scholarships/english-language-refund-scheme
 



TOP RELATED


NEW STORIES