ลบ แก้ไข

ทุนเรียนบริหารธุรกิจที่SSE

 
ทุนเรียนบริหารธุรกิจที่S
The Utbildning.se, Dagens IndustryและStockholm School of Economics ประเทศสวีเดนแจ้งให้ทุนแก่ผู้สมัครต่างชาติ เป็นทุนMBAเต็มจำนวนหรือ Full tuition fee of SEK 495.000 + VATโดยต้องจบระดับปริญญาอย่างน้อย 3 ปี และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
           ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในBusiness Schoolsชั้นนำของยุโรปสำหรับSSE ที่นี่มีหลักสูตร BSc, MSc และ MBA รวมถึงหลักสูตรปริญญาเอกและหลักสูตรเพื่อผู้บริหารที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงโดย Stockholm School of Economics MBA funding for International Students in Sweden, 2021 เป็นทุนช่วยเหลือ 100%ซึ่งมีจำนวน 1 ทุน สำหรับผู้สมัครจากนอกประเทศสวีเดน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทั่วโลก ในการสมัครเรียนหลักสูตร Master of Business Administration
-จบปริญญาตรี(เป็นอย่างน้อย)และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
-มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีมาก
            ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครแบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่ application form เพื่อสมัครโครงการ SSE MBA Executive program และเมื่อสมัครขอทุน ต้องส่งหลักฐานประกอบ คือ contact details, academic background and work-life experience รวมถึงหนังสือแสดงเจตจำนงความยาวไม่เกิน 2500 คำ สื่อให้เห็นว่าทำไมคุณจึงควรได้รับทุนโครงการศึกษานี้
            เดทไลน์ในการสมัคร 22 มิถุนายน 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES