ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี50%ที่Western Sydney

 
ทุนป.ตรี50%ที่Western Sy
Western Sydney University ประเทศออสเตรเลีย เชิญสมัครชิงทุนSydney Vice-Chancellor’s Academic Excellence International Scholarshipsเป็นทุนสำหรับผู้สมัครเรียนใหม่ระดับปริญญาตรีที่มาจากต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2020-21 โดยเป็นทุนส่วนลดค่าเรียน 50%
          สำหรับ Western Sydney University ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัย 1 ในท็อป 400 ของโลกจากการจัดอันดับของสถาบันอันดับมหาวิทยาลัย และเป็นอันดับ 24 ของออสเตรเลีย ประจำปี 2020 จากการอ้างอิงQS World University Rankings
          สาขาวิชาที่Sydney Vice-Chancellor’s Academic Excellence International Scholarshipsครอบคลุม ประกอบไปด้วย              
         Advertisements,Science,Mathematics,Communications,Engineering,Economics,Environment,Visual Studies,Health,Humanities,Music,Various
        คุณสมบัติของผู้ขอทุน
-เป็นนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนในโปรแกรม ประจำปีการศึกษา 2020
-ได้รับตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย Western Sydney
-ยื่นใบสมัครเสร็จสิ้น 2 เดือนก่อนโปรแกรมเริ่ม
-มีผลการเรียนที่ผ่านมาตามเกณฑ์ในการสมัครขอทุน เช่น ATAR of 90 หรือเทียบเท่า ในการเรียนระดับมัธยมปลาย
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
        ผู้สนใจดำเนินการสมัคร ภายในเดทไลน์ 21 June 2020, 29 June 2020 or 18 October 2020
 
WhatsAppFacebookLinkedInTwitterEmail
Entry requirements
Visa requirements
Start Your Application
 
 TOP RELATED


NEW STORIES