ลบ แก้ไข

Kentให้ทุนป.โทไม่จำกัดสาขา

 
Kentให้ทุนป.โทไม่จำกัดสา

University of Kentมหาวิทยาลัยวิจัยชื่อดังในสหราชอาณาจักรซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเคนท์ ประกาศให้ทุนแก่ผู้เรียนจากนานาชาติ มูลค่า£8000 เพื่อใช้เป็นส่วนลดค่าเรียนแก่ผู้สมัครต่างชาติที่จ่ายค่าเรียนเอง(overseas fees)ในการเรียนปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา
         มหาวิทยาลัย Kent เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก โดยอยู่ในท็อป10 ของสถาบันชั้นยอดที่มีการเรียนการสอนแบบนานาชาติ (โดย Times Higher Education) และเป็นหนึ่งในสถาบันระดับโลกที่จัดอันดับตามสาขาวิชา โดย QS World University Ranking  มหาวิทยาลัยผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก โดยมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1965
        เงื่อนไขในการสมัคร
-ยื่นคำร้องเข้าศึกษาหลักสูตรtaught degree course (สาขาใด ๆ ก็ได้)ที่University of Kentที่จะเริ่มศึกษาเดือนกันยายนศกนี้
-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เสียค่าธรรมเนียมเรียน
-ได้รับข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไขเข้าเรียนในหลักสูตรที่จะเริ่มเดือนกันยายนศกนี้
-กรณีภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกในประเทศผู้สมัคร จะต้องมีคะแนนภาษาที่เหมาะสมจากสถาบันภาษาที่ได้รับการรับรองในการสมัครเรียน
           ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียนmaster’s degree ที่มหาวิทยาลัยเคนท์เป็นลำดับแรก จากนั้นหลังจากได้ตอบรับเข้าศึกษาแล้ว จึงเข้าไปกรอกแบบฟอร์มขอทุนที่ online portal. 
           เดทไลน์ในการสมัคร 31 พฤษภาคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES