ลบ แก้ไข

ทุนลดค่าเรียน75%ที่สเปน

 
ทุนลดค่าเรียน75%ที่สเปน
Esade Ramon Llull Universityมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำในประเทศสเปน เสนอให้ทุน Esade Do Good Do Better International Scholarship เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษแก่ผู้สมัครจากนานาชาติ ในการเรียนปริญญาตรี(ไม่จำกัดสาขา)ประจำปี 2020-20 โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนปีแรก 75%
           ESADE ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1958  เป็น Private Jesuit Educational Institutionตั้งอยู่ในRamon Llull Universityเมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการศึกษาและมุ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคลแบบองค์รวม ทุนที่ให้ปีนี้ มีจำนวน 5 ทุน เน้นสนับสนุนนักเรียนที่น่าสนใจจากยุโรป อเมริกา เอเชีย&แปซิฟิก ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ต้องการจะเข้าศึกษาโปรแกรมระดับปริญญาตรีในสเปน
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนจาก Europe, America, Asia & Pacific, Middle East and Africa.
-สมัครเรียนปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนโดยEsade Ramon Llull University
-มีผลการศึกษาที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีเยี่ยม เกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเทียบเท่า 9.5ในห้วง 2 ปีสุดท้ายในระดับมัธยมปลาย(หรือเทียบเท่ากับระดับการศึกษาของชาติอื่น ๆ ทั่วโลก) หรือเรียนมาทาง International Baccalaureate
-มีผลคะแนน SAT และ ACT รวมถึงคะแนนภาษาอังกฤษ  IELTS หรือ TOEFL
            ในการสมัครขอทุน ผู้สมัครต้องเริ่มจากการสมัครเข้าศึกษา bachelor’s degree coursework ของมหาวิทยาลัย admission requirements และมีหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังต่อไปนี้
-Passport size photo
-Final academic transcripts
-Copy of passport
            เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2020
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES